1st Apr 2021

4-6月期間限定 | Luna Cake 芒果雙層芝士蛋糕

嚟到4月,踏入初夏,想享受清爽冰涼的日式甜品舒解一下悶熱心情?

4-6月限定嘅芒果雙層芝士蛋糕今日全線門市同網店正式發售啦!

選用優質芒果茸,芒果與雙層芝士配搭豐香甜美!

於4月初夏帶來馥郁香甜芝味,為各位舒解夏日悶熱。

———

【Luna Cake 網上商店】-芒果雙層芝士蛋糕

 https://lunacake.com/Luna/Mango_Cheesecake/

【Luna Cake 門市詳情】

https://lunacake.com/shop-location/